Koupit

KAM SE HODÍ?

 • všude a téměř na všechno
 • dovnitř i ven
 • na většinu stavebních materiálů (dřevo, OSB desky, kámen, beton, sklo, kov, sádrokarton, zdivo a další)
 • na lepení zrcadel, podlahových lišt, poliček, schodnic, obkladů, parapetů a podobně
 • do práce i domácnosti

JAK LEPIT?

 • jednoduše
 • pomocí aplikační pistole naneste lepidlo v pruzích
 • silně přitlačíme
 • a je to, pomocná fixace už není třeba

 

NA CO POZOR?

 • čistý podklad bez mastnot, prachu a volných částic
 • správné množství lepidla v poměru k lepené ploše a hmotnosti
 • nelepí PP, PE, PTFE, “PMMA”, asfalt a živičné podklady

V ČEM VYNIKÁ?

 • drží ihned
 • okamžitá přídržnost 500 kg/m2
 • lepí na vlhký podklad
 • lepí na savé i nesavé podklady
 • konečná pevnost 22 kg/cm2
 • snadno se přetírá barvami
 • neobsahuje rozpouštědla
 • po vytvrzení je tepelně odolný od -40°C až do +90°C
 • zůstává trvale pružný

 

 

 

Technické údaje - detailní popis:

Výrobek   Moderní jednosložkové lepidlo, na bázi MS polymeru s okamžitou fixací a mimořádně vysokou počáteční přídržností až 500 kg/m2. Speciálně vyvinuté pro lepení bez nutné fixace spojů – drží okamžitě. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří vysokopevnostní, elastický spoj.
Vlastnosti  
 • Okamžitá přídržnost až 500 kg/m2
 • Vysoká konečná pevnost 22 kg/cm2 (220 000 kg/m2)
 • Vysokomodulové, fungistatické;
 • Rychle vytvrzující, bez zápachu;
 • Vysoká přilnavost k podkladu – i na matně vlhké podklady;
 • Trvale pružné, odolné vlhku a vodě (vodotěsný spoj), povětrnostním vlivům;
 • Bez obsahu izokyanátů, rozpouštědel, ftalátů a silikonu;
 • Po vytvrzení přetíratelný vhodnými disperzními barvami (mimo alkydových pryskyřic).
 • Lepené předměty není třeba fixovat. Spoje „drží“ bez použití svěrek a podepření.
Použití  
 • Lepení konstrukčních vodotěsných spojů ve stavebním a strojním průmyslu;
 • Lepení v interiérech i exteriérech budov;
 • Lepení konstrukčních dílů automobilů, autobusů, karavanů, osobních vagónů;
 • Lepení dílů karoserií – kov na kov (pohlcuje vibrace);
 • Lepení nerezové oceli, hliníku, mědi, olova, skla, PS, PUR, PVC a některých druhů plastů, betonu, keramických dlaždic, smaltu, zrcadel, dřeva, zdiva, sádrokartonu apod.
 • Lepení schodnic, parapetů, podlahových lišt, obkladových prvků apod.
Balení   Kartuše 290 ml, salám 600 ml, tuba 25 ml
Barva   Bílá, černá, šedá
Technické údaje       
Základ   MS polymer
Konzistence   tixotropní pasta
Hustota   g/ml 1,57   
Tepelná odolnost   °C –40 / +90 (po vytvrzení)
Tepelná odolnost   °C –15 (při přepravě)
Aplikační teplota   °C +5 / +40
Rychlost nanášení   g/min 20 (při síle 3mm a tlaku 6,3Bar)
Doba vytvoření povrch. slupky   min » 10 – 15
Rychlost vytvrzení   mm 2 – 3 (za 24h / při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Stékavost   mm < 2 (dle ISO 7390)
Dilatační schopnost   % ± 25  
Tažnost   % 335  
    % 250 ± 50 ČSN EN ISO 527
Modul 100%   MPa 1,39 (N/mm2)  
Pevnosti v tahu   MPa 2,20 (N/mm2) DIN 53 504
Pevnost ve smyku   MPa 1,41 (N/mm2) ČSN EN 1465 k hliníku, laminu
    MPa ≈ 1,95 ČSN EN 1465 odmaštěný pozink.plech
    MPa ≈ 1,75 ČSN EN 1465 neodmaštěný pozink.plech
Přídržnost k podkladu   MPa 1,22 k hliníku, laminu ČSN 73 2577
    MPa 0,25 ± 0,04 k omítce STN 73 2577 – porušení v podkladu
    MPa 1,40 ± 0,05 beton ČSN 73 2577
    MPa 1,30 ± 0,05 dřevo ČSN 73 2577
    MPa 0,92 ± 0,05 sklo ČSN 73 2577
    MPa 0,95 ± 0,05 lak.dřevo ČSN 73 2577
         
Počáteční smyková přídržnost   MPa 1,48 ČSN EN 1324, čl. 7.2 požad. ≥ 1,0 MPa
Smyková přídržnost po ponoření do vody   MPa 1,02 ČSN EN 1324, čl. 7.3 požad. ≥ 0,5 MPa
Smyková přídržnost po tepelném stárnutí   MPa 1,12 ČSN EN 1324, čl. 7.4 požad. ≥ 1,0 MPa
Smyková přídržnost při zvýšené teplotě   MPa 1,04 ČSN EN 1324, čl. 7.5 požad. ≥ 1,0 MPa
Skluz   mm 0,0 ČSN EN 1308 požadavek ≤ 0,5 mm
Reakce na oheň   E obsah org. látek < 40% hmotnosti

Tvrdost dle Shore A(3s)

Skladovatelnost

 

°

měsíce

60 ± 3

12

dle DIN 53 505

(při teplotách od +5°C < +25°C)

Specifikace   Zlepšené dimerní lepidlo se sníženým skluzem – D2T dle EN 12004:2007 + A1:2012
    Vyhoví zatížení podle ČSN 73 0035 čl. 234 –Po průkazní zkoušce (třikrát opakované zatížení) nedošlo k porušení výplně balkónového zábradlí, k poškození jejího uchycení v rámu, ztrátě použitelnosti.
Omezení   Mimo jiné není vhodné pro použití na PE, PP, teflon, asfalt a živičné podklady.
Podklad   Podklad musí být čistý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.
Pokyny  

Nasaďte aplikační špičku a lepidlo nanášejte pomocí aplikační pistole jednostranně. Aplikujte přiměřené množství vzhledem k hmotnosti a velikosti lepeného předmětu. Lepené plochy k sobě přiložte a silně přitlačte s mírným posunutím do 10 minut.

Pozn.: Při aplikaci přes speciální špičku, která je k výrobku standardně dodávána je možné z jednoho balení vytlačit okolo 4 bm.

Upozornění   Před vytvrzením (2-3mm / 24hodin při 23°C) nezatěžujte lepený spoj vnějšími silami.
Čištění   Materiál: ihned technickým benzínem.
Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce.

Bezpečnost

Skladovatelnost

 

Viz «Bezpečnostní list 04.40».

V originálním neotevřeném obalu při teplotách +5°C až +25°C, datum spotřeby je uveden na obalu.

 
Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Dokumentace ke stažení:

 

 

Zpět na úvod