Koupit

KAM SE HODÍ?

 • všude a téměř na všechno
 • dovnitř i ven
 • na většinu stavebních materiálů (dřevo, OSB desky, kámen, beton, sklo, kov, sádrokarton, zdivo a další)
 • na lepení zrcadel, podlahových lišt, poliček, schodnic, obkladů, parapetů a podobně
 • do práce i domácnosti

JAK LEPIT?

 • jednoduše
 • pomocí aplikační pistole naneste lepidlo v pruzích
 • silně přitlačíme
 • a je to, pomocná fixace už není třeba

 

NA CO POZOR?

 • čistý podklad bez mastnot, prachu a volných částic
 • správné množství lepidla v poměru k lepené ploše a hmotnosti
 • nelepí PP, PE, PTFE, “PMMA”, asfalt a živičné podklady

V ČEM VYNIKÁ?

 • drží ihned
 • okamžitá přídržnost 500 kg/m2
 • lepí na vlhký podklad
 • lepí na savé i nesavé podklady
 • konečná pevnost 22 kg/cm2
 • snadno se přetírá barvami
 • neobsahuje rozpouštědla
 • po vytvrzení je tepelně odolný od -40°C až do +90°C
 • zůstává trvale pružný

 

Technické údaje - detailní popis:

Výrobek

 

Moderní jednosložkové lepidlo, na bázi MS polymeru s okamžitou fixací a mimořádně vysokou počáteční přídržností až 500 kg/m2. Speciálně vyvinuté pro lepení bez nutné fixace spojů – drží okamžitě. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří vysokopevnostní, elastický spoj.

Vlastnosti

 
 • Okamžitá přídržnost až 500 kg/m2
 • Vysoká konečná pevnost 22 kg/cm2 (220 000 kg/m2)
 • Vysokomodulový, fungistatické;
 • Rychle vytvrzující, bez zápachu;
 • Vysoká přilnavost k podkladu – i na matně vlhké podklady;
 • Trvale pružné, odolné vlhku a vodě (vodotěsný spoj), povětrnostním vlivům;
 • Bez obsahu izokyanátů, rozpouštědel, ftalátů a silikonu;
 • Po vytvrzení přetíratelný vhodnými disperzními barvami (mimo alkydových pryskyřic).
 • Lepené předměty není třeba fixovat. Spoje „drží“ bez použití svěrek a podepření.

Použití

 
 • Lepení konstrukčních vodotěsných spojů ve stavebním a strojním průmyslu;
 • Lepení v interiérech i exteriérech budov;
 • Lepení konstrukčních dílů automobilů, autobusů, karavanů, osobních vagónů;
 • Lepení dílů karoserií – kov na kov (pohlcuje vibrace);
 • Lepení nerezové oceli, hliníku, mědi, olova, skla, PS, PUR, PVC a některých druhů plastů, betonu, keramických dlaždic, smaltu, zrcadel, dřeva, zdiva, sádrokartonu apod.
 • Lepení schodnic, parapetů, podlahových lišt, obkladových prvků apod.

Balení

 

Kartuše 290 ml, salám 600 ml, tuba 25 ml

Barva

 

Bílá, černá

Technické údaje

      

Základ

 

MS polymer

Konzistence

 

tixotropní pasta

Hustota

 

g/ml

1,57

  

Tepelná odolnost

 

°C

–40 / +90

(po vytvrzení)

Tepelná odolnost

 

°C

–15

(při přepravě)

Aplikační teplota

 

°C

+5 / +40

Rychlost nanášení

 

g/min

20

(při síle 3mm a tlaku 6,3Bar)

Doba vytvoření povrch. slupky

 

min

» 10 – 15

Rychlost vytvrzení

 

mm

2 – 3

(za 24h / při 23°C / 55% rel. vlhk.)

Stékavost

 

mm

< 2

(dle ISO 7390)

Dilatační schopnost

 

%

± 25

 

Tažnost

 

%

335

 
   

%

250 ± 50

ČSN EN ISO 527

Modul 100%

 

MPa

1,39 (N/mm2)

 

Pevnosti v tahu

 

MPa

2,20 (N/mm2)

DIN 53 504

Pevnost ve smyku

 

MPa

1,41 (N/mm2)

ČSN EN 1465 k hliníku, laminu

   

MPa

≈ 1,95

ČSN EN 1465 odmaštěný pozink.plech

   

MPa

≈ 1,75

ČSN EN 1465 neodmaštěný pozink.plech

Přídržnost k podkladu

 

MPa

1,22 k hliníku, laminu

ČSN 73 2577

   

MPa

0,25 ± 0,04 k omítce

STN 73 2577 – porušení v podkladu

   

MPa

1,40 ± 0,05 beton

ČSN 73 2577

   

MPa

1,30 ± 0,05 dřevo

ČSN 73 2577

   

MPa

0,92 ± 0,05 sklo

ČSN 73 2577

   

MPa

0,95 ± 0,05 lak.dřevo

ČSN 73 2577

         

Počáteční smyková přídržnost

 

MPa

1,48

ČSN EN 1324, čl. 7.2 požad. ≥ 1,0 MPa

Smyková přídržnost po ponoření do vody

 

MPa

1,02

ČSN EN 1324, čl. 7.3 požad. ≥ 0,5 MPa

Smyková přídržnost po tepelném stárnutí

 

MPa

1,12

ČSN EN 1324, čl. 7.4 požad. ≥ 1,0 MPa

Smyková přídržnost při zvýšené teplotě

 

MPa

1,04

ČSN EN 1324, čl. 7.5 požad. ≥ 1,0 MPa

Skluz

 

mm

0,0

ČSN EN 1308 požadavek ≤ 0,5 mm

Reakce na oheň

 

E

obsah org. látek < 40% hmotnosti

Tvrdost dle Shore A(3s)

Skladovatelnost

 

°

měsíce

60 ± 3

12

dle DIN 53 505

(při teplotách od +5°C < +25°C)

Specifikace

 

Zlepšené dimerní lepidlo se sníženým skluzem – D2T dle EN 12004:2007 + A1:2012

 

 

Vyhoví zatížení podle ČSN 73 0035 čl. 234 –Po průkazní zkoušce (třikrát opakované zatížení) nedošlo k porušení výplně balkónového zábradlí, k poškození jejího uchycení v rámu, ztrátě použitelnosti.

Omezení

 

Mimo jiné není vhodné pro použití na PE, PP, teflon, asfalt a živičné podklady.

Podklad

 

Podklad musí být čistý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Pokyny

 

Nasaďte aplikační špičku a lepidlo nanášejte pomocí aplikační pistole jednostranně. Aplikujte přiměřené množství vzhledem k hmotnosti a velikosti lepeného předmětu. Lepené plochy k sobě přiložte a silně přitlačte s mírným posunutím do 10 minut.

Pozn.: Při aplikaci přes speciální špičku, která je k výrobku standardně dodávána je možné z jednoho balení vytlačit okolo 4 bm.

Upozornění

 

Před vytvrzením (2-3mm / 24hodin při 23°C) nezatěžujte lepený spoj vnějšími silami.

Čištění

 

Materiál: ihned technickým benzínem.
Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce.

Bezpečnost

Skladovatelnost

 

Viz «Bezpečnostní list 04.40».

V originálním neotevřeném obalu při teplotách +5°C až +25°C, datum spotřeby je uveden na obalu.

 

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Dokumentace ke stažení:

Zpět na úvod